Kosteus

Ammattitaitoiset kosteuskartoitukset kosteusvaurio- ja vesivahinkokohteisiin.

Materiaalinäytteet

Teemme ammattitaitoiset asbestikartoitukset ja materiaalimikrobinäytteet, tulokset tulevat muutamassa arkipäivässä.

Otsonointi

Otsonointi soveltuu lähes kaikkiin hajunpoisto-ongelmiin ja desinfiointitarpeisiin.

Kuivaus

Ammattilaiset ja laadukkaat kuivaimet kaikenkokoisiin kosteusvaurioihin sekä vesivahinkoihin.

Vesivahinkojen kartoitukset, kosteusmittaukset ja rakenteiden kuivaukset | Loimaa, Pöytyä, Koski


KLK-Control Oy on vuonna 2012 perustettu vahinkopalveluihin keskittynyt yritys. Yrityksen toimialana on lämpökuvauksien, kosteuskartoitusten, materiaalinäytteiden oton ja kuivauksien lisäksi vuodonhaut, desinfioinnit sekä purkutyöt. Hoidamme myös jälleenrakennustyöt avaimet käteen -periaatteella. 

KLK-Control Oy on luotettava, laadukas ja ammattitaitoinen paikallinen toimija. Pystymme pienenä ja ketteränä yrityksenä räätälöimään palvelumme joustavasti juuri sinun tarpeidesi mukaan. Reagoimme nopeasti ja autamme asiantuntevasti - kellon ympäri. Toimimme Loimaan ja Pöytyän lisäksi koko Varsinais-Suomen alueella.

Kiinnostaako kosteuskartoitus? Onko lämpökuvauksen aika? Ota yhteyttä!
 

Ota yhteyttä

Sertifioitua osaamista pitkällä kokemuksella

Yrityksen on perustanut Kalle Lehtinen, jolla on yli 15 vuoden kokemus rakennusalalta sekä reilu kymmenen vuoden kokemus vesivahinkojen korjauksista. Yrityksellä on kosteuden mittaajan voimassa oleva VTT-henkilösertifikaatti ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton pätevöityneen kosteuden mittaajan (PKM) tutkinto.

Milloin yrityksemme palvelut ovat tarpeen?


Asunnon tai muun kiinteistön myynti- ja ostotilanteessa

 • Vesivahingon laajuuden selvittäminen
 • Epäillyn piilevän vesivuodon selvittäminen
 • Asunnon sisäilman epämääräisen hajun tai aiheutuneiden allergiaoireiden vuoksi
 • Betonivalujen kuivumisen seuranta (päällystettävyysmittaukset)
 • Rakenteet ovat kastuneet ja tarvitaan koneellista kuivausta
 • Rakennuksessa epäillään olevan lämpö-/tiiveysvuotoja tai poikkeamia
 • Halutaan paikantaa lattia- ja kattolämmitysten tarkka sijainnin rakenteissa
 • Tarvitsette asbestikartoitusta
 • Epäilet mikrobivaurioita tai haluatte tietää mistä mikrobista on kyse.

Ota yhteyttä

Huomioithan ennen kosteuskartoitusta seuraavat:


 • Varaa tarkastajan käyttöön asunnon pohja- ja rakennepiirustukset.
 • Suihku- tai saunatilan on oltava kuiva. Jotta mittaustulokset olisivat luotettavia, ei tilaa saa kastella kahteen vuorokauteen ennen mittausta. 
 • WC:tä ja pesualtaita voi käyttää normaalisti
 • Muidenkaan tilojen (esim. kodinhoitohuone) lattioita ei saa kastella kahteen vuorokauteen ennen kartoitusta.
 • Mahdollisten aiempien kosteusmittausten raportit ovat hyödyllisiä, koska kosteusarvojen muutosia pystytään tällöin vertailemaan tarkemmin.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KLK-Control Oy (Y-2461003-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Lehtinen
050 406 6281
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

KLK-Control Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KLK-Control Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna