Poistamme hajut sisäilmasta otsonoinnilla | Loimaa, Pöytyä, Koski


Otsonointia käytetään hajunpoisto-ongelmissa sekä desinfiointitarpeissa. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi on hajunlähde kuitenkin ensin korjattava, poistettava tai kuivattava.

Otsonointia voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa, mm.

 • kodeissa
 • mökeissä
 • työpaikoilla
 • hotelleissa
 • ravintoloissa
 • autoissa/veneissä
 • asuntovaunuissa

Otsonoinnilla voidaan puhdistaa jopa irtaimistoja.

Suosittelemme toteuttamaan kapseloinnin niissä tapauksissa joissa alkuperäistä ongelmalähdettä ei saa poistettua. Kapseloinnin avulla pystytään torjumaan hajuhaittoja.

Ota yhteyttä

Mihin otsonointi soveltuu?

Kaikkien orgaanisten hajuhaittojen poistoon, homeitiöiden ja mikrobien tuhoamiseen, desinfiointiin.

Esimerkkejä ongelmista:

 • Tupakanhaju
 • Savuvahingot
 • Homeenhaju
 • Allergeenit
 • Sisäilman tunkkaisuus
 • Irtaimiston tunkkaisuus
 • Eläinten eritteet
 • Ihmisten eritteet
 • Kalmanhaju
 • Ruuan käry
 • Kivihiiliterva

Miten otsonointi toimii?

Hajunpoisto perustuu luonnonmukaiseen otsonikaasuun, joka hapettaa käsiteltävän tilan niin vahvasti, että haju poistuu. Hapetus ominaisuuksiensa ansiosta otsoni desinfioi ja tuhoaa konkreettisesti pilkkomalla hajumolekyylit, allergeenit, itiöt, bakteerit ja virukset. Otsoni on epäterveellistä ihmisille, eläimille ja kasvillisuudelle, joten käsittely tulee tehdä aina erityistä turvallisuutta noudattaen tehtävään koulutetun ammattilaisen toimesta. Otsonin tuotanto tapahtuu ilman kemikaaleja, eikä se siten rasita ympäristöä. Laitteen päälle kytkemisen jälkeen tai puhdistussyklin päätyttyä otsoni hajoaa normaaliksi kaksiarvoiseksi hapeksi (O2), eikä siitä jää terveydelle haitallisia yhdisteitä. Menetelmä on siis terveydelle turvallinen ammattilaisen tekemänä.

Desinfiointi home- tai kosteussaneerauksen jälkeen on tärkeä tehdä, jotta sisäilmaan levinneet homeitiöt ja mikrobit eivät pääse lisääntymään sisäilmassa. Toimenpide on tärkeää myös tilaa käyttävien ja homeelle herkistyneiden ihmisten kannalta, koska pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa altistuneelle oireilua.

Kuinka kauan hajunpoisto kestää?

Toimenpiteen kesto riippuu siitä, kuinka iso käsiteltävä tila on ja mikä hajunaiheuttaja on. Voimakkaiden hajunaiheuttajien ja suuren tilan ollessa kyseessä käsittely vie luonnollisesti enemmän aikaa. Mitä nopeammin käsittely päästään tekemään ja alue eristämään, sitä vähemmän aikaa otsonointiin kuluu. Toimenpiteen kesto vaihtelee kohteesta riippuen 1 tunnin ja 3 vuorokauden välillä.

Voiko tilassa oleskella otsonoinnin aikana?

Otsonikaasu on voimakkaina pitoisuuksina hengitettynä terveydelle haitallista, siksi otsonisaneerauksen tekee aina meidän ammattilainen. Samassa huoneessa ei voi oleskella otsonoinnin aikana, mutta samassa rakennuksessa oleminen on mahdollista, mikäli hajunpoisto suoritetaan huone kerrallaan. Tällöin käsiteltävä tila eristetään muista. Suositeltavaa kuitenkin on, että käsittely tehdään esimerkiksi viikonlopun aikana, jolloin asukkaat pystyvät majoittumaan muualle. Näin toimenpide on mahdollisimman kustannustehokasta. Kertaotsonointi on turvallisin tapa poistaa hajut, savut, homeitiöt ja allergeenit.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KLK-Control Oy (Y-2461003-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Lehtinen
050 406 6281
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

KLK-Control Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KLK-Control Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna