Vesivahinkojen kuivaus ammattitaitoisesti | Loimaa, Pöytyä, Koski


KLK-Control Oy hoitaa niin pienten kuin suurtenkin vesivahinkojen kuivaukset ammattitaitoisesti. Toimimme Loimaalla ja lähialueilla, aina Koskelta Pöytyälle. Käytössämme on laaja valikoima erilaisia kondenssi-, adsorptio- ja kombikuivaimia sekä infrapunalevykuivaimia. 

Jokainen vesivahinkokohde on erilainen. Siksi kuivauksen asennus räätälöidään kohteeseen sopivaksi kosteuskartoituksen sekä alustavien pinnoitteiden poistojen ja purkutöiden jälkeen. Huom. Kosteuskartoituksen voit tilata heti suoraan meiltä – me toimitamme raportin vakuutusyhtiöllesi!

Sattuiko vesivahinko? Ei hätää, me kuivaamme kaiken!
 

Ota yhteyttä

Toimi nopeasti vesivahinkotilanteessa!

Vesivahingon sattuessa on syytä toimia niin nopeasti kuin mahdollista.

Äkillisen vesivahingon sattuessa imuroimme tai pumppaamme irtoveden pois lattioilta ja muista tiloista. Sen jälkeen asennamme kohteeseen tilakuivauksen laskemaan tilan kosteutta ja hoidamme tarvittaessa paikalle ammattilaiset avaamaan rakenteita ja siirtämään ja varastoimaan irtaimistoa. Nopealla toiminnalla voidaan pelastaa arvokasta irtaimistoa ja säästää pelastettujen rakenteiden ja pinnoitteiden korjaustöissä huomattavasti.

Kuivausta seurataan säännöllisillä kosteusmittauksilla. Kuivaus lopetetaan, kun rakenteiden kosteuden todetaan olevan normaalilla tasolla tai vaihtoehtoisesti tasolla, joka sallii rakenteiden pinnoittamisen. Kuivauksen jälkeen laaditaan loppumittausraportti, johon kirjataan kohteessa suoritetut työt, mittaustulokset sekä kuivauksessa käytetty aika ja sähkönkulutus.

Kuivauksen eteneminen


Usein vesivahinkokohteen kuivauksen aikana talossa tai huoneistossa voidaan asua. Kalusto ja kuivausletkut pyritään sijoittamaan ja asentamaan siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän asumista. Kuivaus kestää yleensä 2–6 viikkoa. Pienten paikallisten vesivahinkojen kuivaus infrapunalevyllä onnistuu jopa viikossa.

Koska erilaisten kuivattavien tilojen ominaisuudet ovat moninaisia, voidaan kaikkiin kondenssi-, adsorptio- tai kombikuivaimiin tarvittaessa asentaa lisävarusteena oleva hygrostaatti. Hygrostaatilla ohjataan laitteen turhaa käyntiä, mikä säästää merkittävästi sähköä. Kuivaimien yhteydessä käytämme tarvittaessa myös ilman lisälämmittimiä tai kierrätyspuhaltimia.

Purkutöiden yhteydessä käytämme rakennuksen alipaineistajia pölyn hallintaan.
Lue lisää täältä »

Kondenssikuivain

Kondenssikuivain sopii kuivainlaitteeksi erityisesti tiloihin, joissa asutaan sekä muihin lämpimiin tiloihin, kuten kellaritiloihin.

Se soveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa esimerkiksi adsorptiokuivaimen kostean ilman poisto ei ole mahdollista. Esimerkiksi K2 on kondenssikuivaintuoteryhmän aatelia. Siinä yhdistyvät korkea kuivauskapasiteetti sekä matala energiankulutus.

Levykuivain


Ilmankiertolevykuivaimet on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisten kosteusvaurioiden ja vesivahinkojen betoni- ja kivirakenteiden kuivaamiseen. Automaattinen lämmitys ja jäähdytyksen jaksotus mahdollistavat tehokkaan kuivauksen. Nopea kuivaustapa perustuu laitteen asettamiseen kastuneen rakenteen päälle. Tätä kuivainta käytetään useimmiten märkätilojen kosteusvaurioiden kuivauksessa. Se soveltuu myös silloin, kun kuivataan isohkoja ja kriittisiä vesivahinkoja useammalla laitteella. Laitteen alla oleva kevyt alipaine tekee kuivauksesta tehokasta. Lattiapintojen lisäksi se on helppo asentaa myös kattoon ja seinään eri korkeuksille.

Adsorptiokuivain


CTR 150XT on kevyt, kompaktinkokoinen kuivain, joka ei pidä meteliä. Uudelleen suunniteltu konstruktio ja tekniset ratkaisut mahdollistavat entistä laajemmat käyttömahdollisuudet kuivauksessa. Laitteen kuivailman puhallus on toteutettu kahdella 50 mm:n ulostulolla. Niiden avulla kuivailman voidaan jakaa kätevästi eri tiloihin.

Kombikuivain


CTR K150XT-kuivaimeissa yhdistyvät adsorptio- ja turbiinikuivain. Kombi-sarjan laitteilla voidaan suorittaa sekä imu- että puhallusturbiinikuivausta – erilaisten rakenteiden ja rakennekerrosten vaatimusten mukaisesti. Kuivaustapa voidaan valita ja muuttaa hetkessä. Turbiinikuivauksen asennus sujuu nopeasti ja luotettavasti. Kombi-sarjan laitteiden turbiinikuivausjärjestelmään on mahdollista ja suositeltavaa liittää erillinen ilmanohjausjärjestelmä, jossa imu- tai puhalluskuivauksen ilmaa ohjataan rakenteeseen jakotukin kautta imuletkuin ja asennusholkein.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KLK-Control Oy (Y-2461003-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Lehtinen
050 406 6281
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

KLK-Control Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KLK-Control Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna