Kosteuskartoitus | Loimaa, Pöytyä, Koski


Teemme kosteusmittaukset kaikkiin tilanteisiin Loimaalla ja lähikunnissa. Toteutamme niin pintamittaukset kuin RH-mittauksetkin. Jos epäilet kosteusvauriota, kosteuskartoitus on teetettävä aikailematta. Kosteuskartoituksessa tutkitaan mahdollisen vesivahingon aiheuttamat vahingot tilanteeseen soveltuvalla laitteistolla. Samalla voimme ottaa myös materiaalinäytteet »

Suosittelemme toteuttamaan seuraavat toimenpiteet ennen kartoitusta. Tarkista toimenpiteet täältä

Huom. Kosteuskartoituksen voit tilata heti suoraan meiltä – me toimitamme raportin vakuutusyhtiöllesi!

Kaipaako kiinteistösi kosteuskartoitusta? Ota yhteyttä ammattilaisiin!

Huom. meiltä myös lämpökuvaukset! Lue lisää täältä »
 

Ota yhteyttä

Pintamittaus

Pintakosteudenosoitinta käytetään yleensä kosteuskartoituksissa ensimmäisenä menetelmänä. Se soveltuu tilanteeseen, jossa rakenteista haetaan kosteuspoikkeamia verrattuna referenssialueisiin.

Pintamittarit soveltuvat ainoastaan vertailevaan havainnointiin. Niillä havaitaan rakenteiden pintaosien kosteutta, eikä niillä siten voi määrittää syvemmällä rakenteissa olevaa kosteutta.

Epäilyttävissä tapauksissa on oikean kosteuspitoisuuden selville saamiseksi suoritettava RH-mittaus – joko porareikämittauksella tai näytepalalla.

RH-mittaukset


Betonirakenteiden päällystettävyyskelpoisuus todetaan RH-mittauksella. Muut menetelmät (esim. pintakosteusmittari) eivät sovellu pinnoitettavuuskelpoisuuden määrittämiseen, eikä niitä suositella käytettävän.

Rakenteista tehtävillä suhteellisen kosteuden (RH) mittauksilla selvitetään rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä. Mittaustulosten perusteella voidaan päätellä, onko rakenteessa ympäristöönsä nähden normaalista poikkeavaa kosteutta ja ovatko kosteuspitoisuudet rakenteen toiminnan kannalta kriittisen korkeita, jolloin vaurioituminen (mm. mikrobikasvu) on mahdollista.

RH-mittaukset tehdään aina porareikämittauksella tai näytepalamittauksella. Näytepalamittaus tehdään kohteessa, jossa on epävakaat olosuhteet, tai kartoituskohde on kaukana.

Kosteusvauriot & vesivahingot


Kosteusvauriotapauksissa suhteellisen kosteuden mittauksella saadaan selvitettyä rakenteen kosteusjakautuma. Siitä voidaan päätellä, mistä kosteus on peräisin ja mihin suuntaan se liikkuu. Sillä selvitetään vaurion syytä ja laajuutta.

Vesivahinkotapauksissa mittauksilla selvitetään rakenteen todellinen kosteuspitoisuus ja se, miten syvälle tai laajalle alueelle - esim. betonissa - kosteus on päässyt. Sillä selvitetään myös kuivaustarve ja tehdään päätös kuivauksen lopettamisesta. 

Vesivahinkokohteissa toteutamme lämpökuvauksen. Kosteusvauriot on mahdollista havaita rakennusten sisältä, mikäli rakenteen yli on lämpötilaero ja/tai mikäli kosteus ei ole höyryä läpäisemättömän pinnan takana. Tasakattorakenteissa, joissa lämmöneriste on heti katteen alla, kosteusvauriot voidaan havaita lämpökuvauksella ulkopuolelta ns. muuttuvassa tilanteessa. Samalla menetelmällä voidaan lämpökameralla havaita esimerkiksi kivitalojen julkisivujen kosteusvauriot.

Kosteusmittausten suoritus ja etenkin kosteusmittaustulosten analysointi ja niistä tehtävien oikeiden johtopäätösten tekeminen on vaativaa asiantuntijatyötä. Jotta mittausten suoritustapa ja tulosten tulkinta menisivät oikein, mittaukset vaativat aina huolellisuutta, ammattitaitoa ja antureiden säännöllistä kalibrointia.

Hinnoittelu

Kiinteistöjen mittauskartoitusten hintaan vaikuttavat muun muassa:

 • mitattavan alueen koko
 • mittauksen ja raportoinnin laajuus
 • mittaustapa
 • kiinteistön sijainti

Edellä mainituista asioista johtuen hinnan muodostuminen on aina tapauskohtaista. Pyytämällä tarjouksen saat tarkan hinnan kartoituskohteellesi. Kartoituksen aikaa vievimpiä osuuksia ovat tulosten analysointi ja mittauksen raportointi.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

KLK-Control Oy (Y-2461003-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Lehtinen
050 406 6281
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

KLK-Control Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KLK-Control Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna